Utställning: Målningar från Nordnorge 2 – 26 nov

Munkedals kommunhus, Akvatinten konstförening

Läs mer

Föredrag ” En månads målande om hösten i Västerålen, Nordnorge”.

2 nov kl 18.30 Munkedals kommunhus.

Läs mer